Książka „Podstawy geodezji” to pozycja napisana przez Sabinę Łyszkowicz, która posiada tytuł doktorski i inżynieryjny z zakresu geodezji. Autorka pracuje w Zakładzie Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie na co dzień prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów. Na potrzeby kierunku geodezji stworzyła ten skrypt zaliczany do podręczników akademickich.

„Podstawy geodezji”

Skrypt jest wynikiem jest codziennej pracy i usystematyzowaniem informacji, z którymi powinien zapoznać się każdy przyszły geodeta na poziomie podstawowym. Na ponad 100 stronach zawarte są w niej cenne informacje na temat metod pomiarowych wraz z nowoczesnymi technikami i technologiami w zakresie pomiarów. W publikacji jej czytelnik zapozna się również z formami pozyskiwania, przetwarzania i opracowywania oraz prezentacji i wykorzystania geodezyjnych informacji o terenie. Ponadto pozna podstawowe techniki przedsięwzięć inżynierskich oraz przybliżone mu zostaną procesy im towarzyszące, czyli planowanie, projektowanie czy realizacja, która jest zwieńczeniem wcześniejszych prac geodezyjnych.

W publikacji znajdują się również ogólne informacje na temat współczesnej geodezji, inżynierii i ochrony środowiska. Autorka omawia nie tylko ich zadania, ale także rolę i znaczenie, co może być cennym źródłem informacji dla przyszłych geodetów, jak również dla laików zainteresowanych tymi zaganianiami. Książka napisana w bardzo przystępnym i zrozumiałym języku posiada również uzupełnienie treści w postaci praktycznych informacji, które mogą się przydać na początku drogi geodezyjnej. Są to m.in. opisy eksploatacji przyrządów i instrumentów geodezyjnych, wykorzystywanych najczęściej w pracy geodety. Ponadto przydatne okazują się także zasady rachunku współrzędnościowych obliczeń geodezyjnych oraz podstawowe zasady obliczeń kartograficznych.

Książka po raz pierwszy wydana została w 2008 roku przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej, a następnie kilkakrotnie wznawiana w 2011 czy 2012 roku.

Bez wątpienia każdy geodeta, który chce rzetelnie wykonywać swoją pracę opartą na usługach geodezyjnych powinien zapoznać się z ta książką.